Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Saturday, November 30, 2013

Ukrainian -- SaLuSa 29.11.2013
Ukrainian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15315535SaLuSa 29.11.2013 


Енергія піднімається на кожному рівні існування - в ядрі вашої планети, на поверхні, в межах вас і усіх життєвих формах, які співіснують разом з вами і всюди на планеті - і це створює досконалу умову для очікуваного підняття, як цілого. Ви поза сумнівом відчуваєте цю енергію, яка заповнює ваше тіло, не залишаючи вам сумнівів, що щось відбувається. Ця енергія, можливо, нагадала вам про почуття, які ви мали, коли пробуджувались і почала текти енергія, яка і запустила процес вашої зміни. Цього разу, енергія, яка тече у вашій істоті, наближає ваші приготування до руху вище і ви поза сумнівом відчуваєте її, як більш делікатну і лагідну, тому що ви зараз можете відчути набагато більше і ця вища вібрація, яка приносить усе, що потрібно для закінчення вашої зміни, має повний спектр зразків вищої енергії. Ці шаблони легко входять в тіла тих, хто готовий приєднатися до їх багатовимірних реальностей існування і вони повністю абсорбують інформацію.

Friday, November 29, 2013

Bulgarian -- СаЛуСа 29 ноември 2013г.

СаЛуСа – 29 ноември 2013г.Ние Енергията на всички нива на съществуване се повишава – в ядрото на планетата ви, на повърхността, във вас и във всички форми на живот, които съществуват заедно с вас по планетата – и това създава перфектно условие за дългоочакваното извисяване като цяло. Вие със сигурност чувствате тази енергия, която изпълва цялото ви тяло и ви оставя без съмнения, че нещо се случва. Тази енергия може да ви припомни чувствата, които изпитвахте, когато се пробуждахте и енергията започна да тече във вас и започна процеса на вашата промяна. Сега, енергията, която тече в съществата ви, завършва подготовките ви за придвижване по-високо и вие със сигурност я усещате като по-деликатна и нежна, защото сега сте в състояние да усетите и почувствате толкова повече и тази по-висша вибрация, която носи всичко необходимо за завършване на вашата промяна, притежава пълен спектър от по-висши енергийни шаблони. Тези шаблони лесно навлизат в телата на онези, които са готови да се присъединят към многоизмерните си реалности на съществуване и които абсорбират в себе си цялостна информация.

Croatian -- SaLuSa - 29.11.2013


SaLuSa - 29. studenog 2013Energija je u porastu na svakoj razini postojanja - u jezgri vašeg planeta, na površini, unutar vas i svih životnih oblika koji egzistiraju zajedno s vama i oko planeta - a to stvara savršen uvjet za dugo očekivano uzdizanje. Vi sigurno osjećate tu energiju koja puni cijelo vaše tijelo ostavljajući vas u sumnji da se nešto događa. Ta vas energija može podsjetiti na osjećaje koje ste imali kad ste se probudili i kad je energija počela teći unutar vas i započela proces vaše promjene. Ovaj put, energija koja sada teče u vaše biće, zatvara vaše pripreme za kretanje na više, a vi to sigurno osjećate kao da ste više osjetljivi i nježniji, jer ste sada u stanju da osjetite i osjećate jako puno toga više, a te više vibracije koje donose sve ono što je potrebno za završetak vaše promjene, imaju cijeli spektar viših energetskih uzoraka. Ti uzorci lako ulaze u tijela onih koji su spremni da se pridruže svojoj višedimenzionalnoj stvarnosti postojanja, i oni apsorbiraju cjelovitu informaciju u sebe.

Russian -- СаЛуСа. Сообщение от 29.11.2013


Russian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 14491016СаЛуСa 29.11.2013

 

  Уровень энергии поднимается на каждом плане бытия – в центре Вашей планеты, на ее поверхности, в Вас и в каждой форме жизни, сосуществующей в пределах Земли. Таким образом, создаются идеальные условия для всеобщего долгожданного подъема. Безусловно, Вы чувствуете эту энергию, переполняющую все тело. Не остается никаких сомнений в том, что что-то происходит. Возможно, вспоминаются чувства те, которые Вы испытывали в начале своего пробуждения. Тогда началась Ваша трансформация. Сейчас энергия, текущая к Вам , завершает подготовительный период для перехода в более высокие частоты. Она более деликатная и тонкая и Вы теперь способны чувствовать намного глубже. Эта более высокая вибрация, несущая все, что необходимо для завершения Вашей трансформации, имеет целый спектр новых матриц. Новые коды легко входят и заполняют тела тех, кто готов вступить в многомерную реальность бытия и эти Души впитывают полностью всю необходимую информацию.

Greek -- SaLuSa, 29 Νοεμβρίου 2013SaLuSa, 29 Νοεμβρίου 2013


Η ενέργεια αυξάνει σε κάθε επίπεδο ύπαρξης – μέσα στον πυρήνα του πλανήτη σας, στην επιφάνειά του, μέσα σας, καθώς επίσης και σε όλες τις μορφές της ζωής που συνυπάρχουν μαζί με σας και γύρω από τον πλανήτη σας – και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πολύ-αναμενόμενη ανύψωση ως σύνολο. Σίγουρα την αισθάνεστε την ενέργεια αυτή και είναι αυτή που γεμίζει όλο σας το σώμα, χωρίς να αφήνει αμφιβολίες για το αν συμβαίνει κάτι. Ίσως η ενέργεια αυτή να σας θυμίζει τα συναισθήματα που είχατε όταν αφυπνιζόσασταν, τότε που είχε αρχίσει να ρέει η ενέργεια μέσα σας, στο ξεκίνημα της διαδικασίας για την αλλαγή. Τη φορά αυτή, η ενέργεια που κυλάει μέσα στην ύπαρξή σας ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για τη μετακίνησή σας υψηλότερα, και σίγουρα θα την αισθάνεστε καθώς είναι πιο απαλή και πιο ήπια, αφού τώρα πλέον μπορείτε να αισθανθείτε ακόμη περισσότερα, και η υψηλότερη αυτή δόνηση που μεταφέρει όλα όσα είναι απαραίτητα για το τελείωμα της αλλαγής σας, περιέχει πλήρες φάσμα από υψηλότερα ενεργειακά μοτίβα. Τα μοτίβα αυτά εισέρχονται ευκολότερα μέσα στα σώματα εκείνων που είναι έτοιμοι να συνδεθούν με τις πολυδιαστασιακές πραγματικότητες ύπαρξής τους, και που μπορούν να αφομοιώνουν πλήρως την πληροφορία μέσα τους.

Mandarin -- 【银河联邦】【SaLuSa】2013年11月29日信息
银河联邦】【SaLuSa20131129日信息每一天你的振 能量在每一个存在层面上升---在地球的核心,表面,你之内和所有与你共存的生命形式之中---这为长期等待的提升创造了完美的条件,作为一个整体。你肯定感受到了这个能量充满你的整个身体,让你无疑某些事情正在发生。这个能量可能会提醒你当你觉醒时你所拥有的感受,能量开始流入内在,开始你的改变过程。这一次,正流入你存在的能量,正完成你向更高移动的准备,你肯定感到了它,更加的微妙和温柔,因为你现在可以感到非常之多,这个更高的振动携带着所有完成你改变的必须,拥有更高能量模式的全波段光谱。这些模式很容易就能进入那些准备加入他们多维度现实存在的人的身体,他们完全地吸收了信息。

那些选择以稍慢的速度前进的人可以一个接一个地吸收信息直到接收一切并准备改变,这些能量模式正授权你去这么做。伴随着接纳它们,随着它们的进入,你在允许它们与你的细胞融合并完全改变它们,释放曾经创造你物理存在的所有旧能量模式。它们不再被需要存在于你之内,随着你伴随着如此的决心和强度致力于清理,你把这个信息发送给了造物源头,伴随着你强烈清晰的肯定,你愿意步入更高的存在。所以你正感受到的能量代表着对希望移动的实现,伴随着理解更高现实中生命基本的原则,你准备好跟随你的渴望并完成你旅程的这个部分。

German -- SaLuSa – 29.November 2013


SaLuSa – 29.November 2013Energie erhöht sich auf jeder Existenz-Ebene: im Zentrum eures Planeten, – auf dessen äußerer Oberfläche, – in euch – und in allen Lebensformen, die mit euch gemeinsam überall auf dem Planeten existieren, – und sie erzeugt die perfekte Voraussetzung für den erwarteten Aufstieg als Ganzes. Mit Sicherheit spürt ihr diese Energie, die euren Körper erfüllt, und die in euch keine Zweifel hinterlässt, dass da etwas geschieht. Diese Energie mag euch an Empfindungen erinnern, die ihr hattet, als ihr erwachtet und als diese Energie in euch einzuströmen begann und euren Veränderungsprozess in Gang setzte. Inzwischen jedoch führt euch diese Energie, die da in euer Wesen einströmt, zum Abschluss eurer Vorbereitungen auf eure Aufwärtsentwicklung, und mit Sicherheit empfindet ihr sie jetzt feinfühliger und sanfter, weil ihr jetzt in der Lage seid, sehr viel mehr zu spüren; und diese höhere Schwingung, die alles Notwendige für die Vollendung eures Wandels in sich trägt, beherbergt das volle Spektrum höherer Energie-Muster. Diese Muster gelangen mit Leichtigkeit in die Körper derer, die bereit sind, sich in ihre multidimensionalen Realitäten der Existenz zu integrieren, und sie nehmen die darin enthaltenen Informationen komplett in sich auf.

Swedish -- SaLuSa 29 november 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 29 november 2013Energin stiger nu på Jorden på varje existensnivå – i kärnan av er planet, på ytan, inom er alla och alla livsformer som samexisterar med er samt runt om planeten – och detta skapar en perfekt förutsättning för den efterlängtade upplyftningen i sin helhet. Ni känner helt säkert denna energi fylla hela kroppen och som gör att ni utan tvivel vet att någonting sker. Energin kanske gör att ni minns känslor ni hade när ni höll på att vakna upp och energin började flöda inom er och satt igång processen för er förändring.

Nu är tiden inne för att energin som flödar in i ert väsen avslutar förberedelserna som för er mot högre dimensioner, och ni känner säkerligen att ni blivit mer känsliga och varsamma, för ni kan nu känna in så väldigt mycket mer. Den här högre vibrationen som bär på allt som är nödvändigt för ett avslutande av förändringarna har ett fullt spektrum av högre energimönster. Dessa energimönster går lätt in i kropparna hos dem som är redo att gå in i sina multidimensionella verkligheter och de absorberar en fullständig information inom sig.

Dutch -- SaLuSa 29. 11. 2013


SaLuSa, 29 11 2013


De energie stijgt op ieder bestaansniveau – in de kern van jullie planeet, aan de oppervlakte, binnenin jullie en alle levensvormen die met jullie samen bestaan, en rondom jullie planeet – en het creëert een perfect uitgangspunt voor de lang verwachte verheffing in z’n geheel. Jullie zullen zeker voelen hoe deze energie jullie volledige lichamen vult, zonder enige twijfel achterlatend dat er iets gebeurt. Deze energie herinnert je er misschien aan de gevoelens die je had toen je ontwaakte, en de energie binnenin begon te stromen, en het proces van jouw verandering aanving. Deze keer, sluit de energie die nu in jullie wezens stroomt, jullie voorbereidingen af voor de stap omhoog, en het zal ongetwijfeld als meer delicaat en zacht aanvoelen, omdat je nu in staat bent om zoveel meer waar te nemen en te voelen. En deze hogere vibratie welke alles in zich draagt wat nodig is om jullie verandering af te ronden, heeft het volledig spectrum van hogere energiepatronen. Deze patronen gaan gemakkelijk de lichamen binnen van diegenen die er klaar voor zijn om zich bij hun multidimensionale bestaansrealiteit te voegen, en zij absorberen volledige informatie binnenin.

Hebrew -- SaLusa 29.11.2013
SaLuSa  - מיום 26   בנובמבר 2013

האנרגיה עולה בכל רמה של קיום - בליבה של הפלנטה שלכם, על פני השטח, בתוככם ובכל צורות החיים המתקיימים יחד איתכם ומסביב לפלנטה - וזה יוצר מצב מושלם להתרוממות המיוחלת במשך זמן רב, בכללותה. אתם בוודאי מרגישים אנרגיה זו ממלאה את כל גופכם, משאירה אתכם ללא ספקות שמשהו מתרחש. אנרגיה זו עשויה להזכיר לכם את הרגשות שהיו לכם כאשר הייתם ערים והאנרגיה התחילה לזרום בתוככם והתחילה את תהליך השינוי שלכם. הפעם, האנרגיה שזורמת עכשיו לתוך הווייתכם, סוגרת את ההכנות לתנועה הגבוהה יותר, ואתם בוודאי מרגישים זאת כיוון שהיא יותר רגישה ועדינה כיוון שאתם עכשיו יכולים לחוש ולהרגיש כה הרבה יותר, ורטט גבוה יותר זה שנושא את כול מה שדרוש לסיים את השינוי שלכם, יש לו טווח מלא של דפוסי האנרגיה הגבוהה יותר. דפוסים אלה נכנסים בקלות לגופם של אלה אשר מוכנים לצרף את המציאותיות הרב-ממדיות של קיום, והם קולטים בתוכם מידע מלא.

Portuguese from Brazil -- SaLuSa 29.11.2013


stock photo : Brazilian flag butterfly flying, isolated on white background
SaLuSa 29.11.2013  As energias estão aumentando em cada nível da existência - no núcleo de seu planeta, na superfície, dentro de você e todas as formas de vida coexistindo junto com você e ao redor do planeta - e isso está criando uma condição perfeita para a longamente aguardada elevação como um todo. Certamente você sente esta energia preenchendo todo o seu corpo deixando-o sem nenhuma dúvida de que algo está acontecendo. Estas energias podem lembrá-lo dos sentimentos que você tinha quando estava despertando e estas energias começaram a fluir interiormente o que iniciou o processo de sua mudança. Desta vez, a energia que agora está fluindo dentro de seu ser, está fechando os preparativos para um movimento maior, e você certamente sente isso como sendo mais delicado e suave, porque agora você é capaz de perceber e sentir muito mais, e essa maior vibração é que está elevando tudo o que é necessário para terminar a sua mudança, para um espectro completo de padrões de energia mais elevados. Esses padrões entram facilmente nos corpos daqueles que estão prontos para se juntar suas realidades multidimensionais de existência, e interiormente eles estão absorvendo informações completas.

Norwegian -- SaLuSa 29. November, 2013


SaLuSa 29. november, 2013Energien stiger på alle eksistensnivåer – i planetens kjerne, på overflaten, inni dere og alle livsformer som sameksisterer med dere og over alt på planeten – og dette skaper de perfekte forholdene for den lenge etterlengtede oppløftelsen i sin helhet. Dere må da helt sikkert kjenne denne energien som fyller hele kroppen deres og ikke etterlater noen tvil om at noe er i ferd med å skje. Denne energien kan kanskje minne litt om følelsene dere hadde da dere var i ferd med å våkne og energien begynte å strømme inni dere og startet forandringsprosessen. Denne gangen er den energien som flommer inn i deres vesen i ferd med å sluttføre forberedelsene deres til å bevege dere inn i det høyere og dere føler ganske sikkert at den er mer subtil og mild fordi dere nå er i stand til å sanse og føle så mye mer. Og denne høyere vibrasjonen som bærer med seg alt som trengs for å fullføre forandringen deres, inneholder et fullt spektrum av energimønstre. Disse mønstrene finner med letthet veien inn i alle de kroppene som er rede til å ta steget inn i sine multidimensjonale virkeligheters eksistens, og de absorberer all informasjonen inn i seg.

English -- SaLuSa 29.11.2013

Thursday, November 28, 2013

Portuguese from Brazil -- SaLuSa 26.11.2013


stock photo : Brazilian flag butterfly flying, isolated on white background
SaLuSa 26.11.2013  Sabemos que ouvir o seu próprio coração está ficando muito mais confortável para você, e apesar de ter algumas dúvidas no início, o sentimento de confiança nestas informações está crescendo, porque cada vez que procurou alguma prova de qualquer informação recebida desta forma, você sempre conseguiu. Você como uma Alma Eterna não iria precisar de uma prova, mas a sua mente está solicitando uma prova evidente, pois você foi programado para agir assim. Sua mente está se limpando de todos os velhos padrões que simplesmente não podem manterem-se com a velocidade da luz que está circulando dentro de você e fluindo através de todo o sistema de seu corpo. Às vezes, poderá não ser tão fácil enxergar através dessa ilusão, mas seus sentimentos e o amor ao qual você está novamente conectado, não o deixará com quaisquer dúvidas sobre a verdade. A verdade carrega uma sensação de energia muito misturada para muitos de vocês, porque muitas vezes você estava ouvindo algo que acabou de se mostrar exatamente o oposto.

Wednesday, November 27, 2013

Romanian -- SaLuSa 22.11.2013

 


SaLuSa - 22. 11. 2013

Acest moment al anului vostru a fost ca de obicei timpul cînd ati început sã vã gînditi la altii, într-un mod mult mai iubitor, si ati trecut prin momente mai putin stressante, pînã cînd veti începe din nou, un nou an cu dorinte si sperante, care díspar încet pe mãsurã ce anul trece. Acest sfîrsit de na, pentru multi dintre voi, nu va mai fi acelasi, si noi stim cã voi o simtiti deja. Nu existã nicio dorintã în voi de a oferi cadouri ca de obicei, si de a astepta astfel de cadouri în schimb. Voi ati realizat cel mai mare cadou pe care îl puteti oferi tuturor membrilor familiilor voastre si altora în Iubirea voastrã, neconditionat, curgînd în inimile lor si ajutîndu-i pe propriul lor drum. Multi dintre voi simt cã nu mai au dorinta de a se conecta cu vechiul mod de celebrare a Luminii, fiind prezentã în interiorul si în jurul vostru. Cei care sunt gata o vor celebra si îsi vor expressa multumirile, în noul mod, pãsind în realitãtile lor mai înalte, si vor trimite mai multã Luminã tuturor acelora care sunt pregãtiti sã o primeascã, si vor deschide mult mai multe posibilitãti pentru altii, de a o alege.

Mandarin -- 【银河联邦】【SaLuSa】2013年11月26日信息
银河联邦】【SaLuSa20131126日信息每一天你的振 我们知道聆听你的内心已经变得非常舒适,一开始虽然有一些怀疑,对这些心的信息的信任就是成长,因为每一次你寻求一些证据,在这样的方式中去接收信息,你总是会得到。并不是作为永恒的灵魂的你需要它,而是你的头脑需要明显的证据,因为它被这样编程。你的头脑在释放所有的旧模式,无法跟上光的步伐---正在你身体的整个系统流窜。有时候要看穿幻象并不容易,但你的感觉和爱不会让你怀疑任何的真理。真理携带着非常混合的能量,因为很多时候你听从一些东西但事实却正好相反。

每个人都携带着自己的真理,因为我们视它为复杂的信息、体验和感受包,指引我们实现我们的欲望(又译渴望,接下来的词都是)。欲望是另一个词语可能会在你善变的头脑中创造混乱,我们理解它为灵魂的表达让每个人去与需要的体验连接。我们知道你的社会许多世纪以来试图推动和限制人们的欲望,但你现在可以自由走出这些依旧存在的限制,让你的欲望完全成长,指引你进入关于自我的真理。知晓自我的真理就是创造更多的内在力量,给予你很多不同的可能性,展示你去选择哪一个,这会让你的旅程和学习完整。请记得没人可以让你知道真理,除了你自己,因为所有的信息为了成为真理必须与你共鸣。另一方面,如果一些信息不与你共鸣,其他人告诉你他们认为它是真理,不用怀疑,他们代表自己的真理并指引他们进入更深的知晓。

Slovak -- SaLuSa 26. novembra 2013

Slovakian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15126164SaLuSa, 26. novembra 2013


Vieme, že počúvanie svojho vlastného srdca sa stáva pre Vás veľmi príjemným a aj napriek niektorým počiatočným pochybnostiam pocit dôvery v tieto informácie rastie, pretože vždy keď ste hľadali nejaký dôkaz o pravdivosti akejkoľvek informácie prijatej týmto spôsobom vždy ste ho aj dostali. Niežeby ho Vaša večná Duša potrebovala ale Vaša myseľ vyžaduje evidentný dôkaz, pretože tak bola naprogramovaná. Vaša myseľ uvoľňuje všetky staré vzorce, ktoré jednoducho už nestačia rýchlosti Svetla ktoré vo Vás cirkuluje a prúdi cez celý systém Vášho tela. Niekedy nemusí byť celkom jednoduché vidieť cez túto ilúziu ale Vaše pocity a Láska ku ktorej ste znovu pripojení Vás nenechá v žiadnych pochybnostiach o pravde. Pravda nesie veľmi zmiešaný energetický pocit pre mnohých z Vás, pretože už tak veľa krát ste počúvali niečo ktoré sa ukázalo byť úplným opakom.

Ukrainian -- SaLuSa 26.11.2013
Ukrainian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15315535SaLuSa 26.11.2013 


Ми знаємо, що для вас стає дуже зручним прислухатися до вашого власного серця і незважаючи на деякі сумніви на початку, зростає почуття довіри до цієї інформації, тому що кожного разу, коли ви таким чином шукали деякий доказ будь-якої інформації, ви завжди отримували це. Ні, це не потрібно вам, як вічному Духу, але ваш розум просить очевидного доказу, оскільки це програмувалося. Ваш розум звільняє усі старі шаблони, які просто не можуть триматися нарівні з швидкістю Світла, яке циркулює в вас і тече через всю систему вашого тіла. Іноді, можливо, було не так легко дивитися через цю ілюзію, але ваші почуття і Любов, яку ви знову з’єднуєте з волею, не залишають вам ніяких сумнівів про правду. Правда містить дуже змішані енергії, які відчувають багато з вас, тому що так багато часу ви прислухалися до чого-небудь, що виявилося прямою протилежністю.

Hebrew -- SaLuSa 26.11.2013
SaLuSa  - מיום 26   בנובמבר 2013

אנו יודעים שההאזנה לליבכם נעשית נוחה מאוד לכם, ולמרות כמה ספקות בהתחלה, ההרגשה של אמון במידע זה גדלה כיוון שכל פעם שאתם מחפשים איזושהי הוכחה על מידע כלשהוא המתקבל בדרך זו, אתם תמיד מקבלים אותו. זה לא שאתם כנשמה נצחית צריכים זאת, אבל המיינד שלכם מבקש הוכחה ברורה כפי שהוא תוכנת לעשות זאת. המיינד שלכם משחרר את כל הדפוסים הישנים אשר פשוט לא יכולים להתמיד עם מהירות האור שנעה בחופשיות בתוככם וזורמת דרך כל המערכת של גופכם. לפעמים, זה עשוי להיות לא כל כך קל לראות דרך אשליה זו, אבל רגשותיכם והאהבה שאתם שוב מחוברים, לא תעזוב אתכם בספקות כלשהן לגבי האמת. האמת נושאת רגשות אנרגטיים מעורבים מאד עבור רבים מכם כיוון שכה הרבה פעמים אתם הקשבתם למשהו שהתברר להיות בדיוק ההיפך.

Tuesday, November 26, 2013

Spanish -- SaLuSa 11.26.2013SaLuSa 26 de noviembre de 2013

Sabemos que escuchar a su propio corazón se está volviendo muy cómodo para ustedes, y a pesar de algunas dudas al principio, el sentimiento de confianza en esta información está creciendo porque cada vez que buscaron alguna prueba sobre cualquier información recibida de esta manera, siempre la encontraron. No es que ustedes como un alma eterna lo necesitaran, sino que su mente está solicitando una prueba evidente, ya que está programada para hacerlo así. Tu mente está liberando todos los viejos patrones que simplemente no pueden mantenerse al día con la velocidad de la luz que está circulando dentro de ustedes y que fluye a través de todo el sistema de su cuerpo. A veces puede no ser tan fácil de verlo a través de esta ilusión, pero sus sentimientos y el Amor están tan conectados que no le dejarán espacio a ninguna duda acerca de esta verdad. La verdad lleva la sensación de una energía de sentimientos encontrados para muchos de ustedes, porque muchas veces han estado escuchando algo que resultó ser exactamente lo contrario.

Spanish -- SaLuSa 11.22.2013SaLuSa 22 de noviembre de 2013

Es en esta época del año en que normalmente empiezan a pensar en otras personas de manera más amorosa y donde experimentan momentos menos estresantes hasta que otra vez empiezan el nuevo año con esperanzas y deseos que se desvanecen lentamente a medida que el año avanza. Este fin de año para muchos de ustedes no va a ser la mismo, y sabemos que ustedes ya lo sienten. No hay deseo dentro de ti para dar los regalos habituales ni para esperar los regalos a cambio. Se han dado cuenta de que el mejor regalo que les puedes dar a todos sus miembros de tu familia actual, y a todos los demás, es el Amor, ese que fluye de manera incondicional hacia sus corazones y les ayuda en su propio camino. Muchos de ustedes sienten que ya no hay necesidad de unirse a la vieja manera para celebrar sino sólo siendo Luz, una luz presente adentro y alrededor de ustedes. Los que están listos celebrarán y agradecerán al nuevo camino por entrar en sus realidades más elevadas y con el envío de más Amor para todos los que están dispuestos a recibirlo, y van a abrir muchas más posibilidades para que otros puedan elegir.

Bulgarian -- СаЛуСа 26 ноември 2013г.

СаЛуСа – 26 ноември 2013г.Ние Ние знаем, че да слушате собственото си сърце, започва да става много успокояващо за вас и въпреки някои съмнения в началото, чувството за вяра в тази информация расте, защото всеки път, когато търсехте някакво доказателство за която и да било информация, получена по този начин, вие винаги получавахте това доказателство. Не става въпрос, че вие като вечна Душа бихте се нуждали от него, но умът ви изисква очевидно доказателство, защото бе програмиран да прави това. Умът ви освобождава всички стари модели, които просто не могат да продължат със скоростта на Светлината, която циркулира във вас и тече през цялата система на тялото ви. Понякога може да не е толкова лесно да виждате през тази илюзия, но чувствата ви и Любовта, с която сте отново свързани, ще ви оставят без никакви съмнения спрямо истината. Истината носи много смесено енергийно усещане за много от вас, защото толкова пъти слушахте нещо, което се оказваше, че е точно обратното.

Croatian -- SaLuSa 26.11.2013


SaLuSa - 26. studenog 2013Znamo da vam slušanje vašeg srca postaje vrlo ugodno, i unatoč nekih sumnji u početku, osjećaj povjerenja u te informacije raste, jer svaki put kad ste tražili neki dokaz za bilo koju informaciju primljenu na taj način, uvijek ste ju dobili. Nije da bi vi, kao vječno biće, to trebali, ali vaš um traži vidljivi dokaz, jer on je programiran da to čini. Vaš um otpušta sve stare obrasce tako da ne može lako držati korak s brzinom svjetla koje cirkulira u vama i teče cijelim sustavom vašeg tijela. Ponekad bi moglo biti ne baš tako lako gledanje kroz ovu iluziju, ali vaši osjećaji i ljubav s kojom ste ponovno spojeni neće vas ostaviti u bilo kakvoj sumnji u vezi istine. Istina nosi vrlo izmiješani osjećaj energije za mnoge od vas, jer ste toliko puta poslušali nešto što se uspostavilo da je bilo upravo suprotno.

Greek -- SaLuSa, 26 Νοεμβρίου 2013SaLuSa, 26 Νοεμβρίου 2013


Ξέρουμε ότι αρχίζετε να νιώθετε άνετα όταν ακούτε την καρδιάς σας, και παρά τις αρχικές σας αμφιβολίες, η αίσθηση της εμπιστοσύνης σας προς τις πληροφορίες της αρχίζει ν’ αυξάνει επειδή όποτε της έχετε ζητήσει αποδείξεις για οποιαδήποτε πληροφορία έχετε λάβει με τον τρόπο αυτό, αυτή πάντοτε σας τις δίνει. Δεν είναι ότι εσείς ως αιώνιες Ψυχές θα τις χρειαζόσασταν, αλλά το μυαλό σας αποζητεί ξεκάθαρες αποδείξεις, γιατί έτσι έχει προγραμματιστεί να κάνει. Ο νους σας απελευθερώνει τα παλαιά πρότυπα που απλά δε μπορούν να συναγωνιστούν την ταχύτητα του Φωτός που κυκλοφορεί μέσα σας και ρέει σε όλο το σύστημα του σώματός σας. Ίσως κάποιες φορές να μην είναι εύκολο να το δείτε αυτό διαμέσου της ψευδαίσθησης, όμως τα συναισθήματα και η Αγάπη σας λόγω του ότι έχετε πάλι συνδεθεί, δε σας αφήνουν αμφιβολίες για την αλήθεια. Η Αλήθεια μεταφέρει πολλή ανάμεικτη ενέργεια συναισθημάτων για πολλούς από εσάς, επειδή τόσες πολλές φορές έχετε ακούσει για πράγματα που αποδείχτηκαν στο τέλος ότι ήταν εντελώς αντίθετα.

Russian -- СаЛуСа. Сообщение от 26.11.2013


Russian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 14491016СаЛуСa 26.11.2013

 

  Мы знаем, что слушать свое собственное сердце становится для Вас все более комфортным и, несмотря на разные сомнения вначале, чувство доверия к поступающей через сердце информации, растет. Каждый раз, когда Вы ищите доказательства истинности информации, получаемой таким образом, Вы всегда получаете их. Не Ваша вечная душа нуждается в ответах на вопросы, а ум ищет доказательств, так как он был запрограммирован на это. Ваш ум высвобождает все старые модели, которые уже не могут существовать с увеличением скорости Света, циркулирующего по всей Вашей телесной системе. Иногда трудно разглядеть Свет сквозь толщу иллюзии, но Ваши чувства и Любовь, к которой Вы снова подключились, не оставят никаких сомнений по поводу истинности Сердца. Многие из Вас находятся в смешанных энергиях, потому что так часто то, что подсказывалось сердцем, приносило противоположный результат.

Dutch -- SaLuSa 26. 11. 2013


SaLuSa, 26 11 2013


Wij weten dat naar je eigen hart luisteren voor jullie zeer vertrouwd is geworden, en ondanks sommige twijfels in het begin, groeit het gevoel van vertrouwen in deze informatie, omdat iedere keer dat je naar enig bewijs zocht over informatie die je op deze manier ontvangen had, je het altijd gevonden hebt. Het is niet dat jij dat als eeuwige Ziel nodig zou hebben, maar jouw denkgeest vraagt om duidelijk bewijs daar het zo geprogrammeerd is. Je denkgeest laat alle oude patronen los welke simpelweg niet langer de snelheid van het Licht kunnen bijhouden die binnenin je circuleert en door het gehele systeem van je lichaam stroomt. Soms is het niet zo gemakkelijk om door deze illusie heen te kijken, maar je gevoelens en Liefde waar je weer aan verbonden bent zal je niet doen twijfelen aan de waarheid. Waarheid draagt voor velen van jullie zeer gemixte gevoelens van energie, omdat jullie vele malen naar dingen luisterden waarvan exact het tegenovergestelde waar bleek.

Romanian -- SaLuSa 19.11.2013

 


SaLuSa - 19. 11. 2013

Sunteti gata pentru a fi scufundati în sentimentul cel mai profund al iubirii care va înconjura de imediat fiinta voastrã, atunci cînd veti pãsi în realitatea voastrã mai înaltã. Aceastã energie de Iubire vã schimbã acum, si cu cît mai mult vã veti lãsa în asta, cu atît mai mult veti fi atrasi cãtre noile voastre experiente. A se lãsa în Iubire înseamnã a se uita la sine propriu(e), la modul în care sunteti cu adevãrat si a accepta totul ceea ce este creat , întreaga fiintã cu întelegerea pe care iubirea pentru sine propriu si pentru altii, vã este oferitã. Fiecare parte a corpului vostru, fiecare memorie si gîndire creeazã unitatea cu Sufletul vostru, constiinta voastrã, ceea ce ati dorit de la formele fizice, si situatiile experimentate în timpul acestei vieti, pentru a vã conduce perfect la punctul unde sunteti acum. Aceasã Iubire va dat o perspectivã mai profundã a experientelor voastre , si ati obtinut mai multã întelepciune de la ele, si cînd vin aceste întelegeri, puteti lãsa totusi experientele cu memoriile si gîndurile correspondente sã plece si sã fiti liberi complect pentru Cel Nou.

Swedish -- SaLuSa 26 november 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 26 november 2013Vi vet att det börjar bli mycket tryggt och säkert för er att lyssna till ert hjärta och trots vissa tvivel i början så växer känslan av tillit till den information ni får. Detta beror på att varje gång ni söker efter bevis för varje information ni tar emot på det här sättet så får ni dem alltid. Det är inte så att du som en evig själ skulle behöva det, men ditt sinne kräver uppenbara bevis, för det var programmerat att göra det. Ditt sinne släpper nu alla gamla mönster som helt enkelt inte kan hålla jämna steg med ljusets hastighet, som cirkulerar inom dig och flödar genom din kropps hela system. Ibland är det inte så lätt att se igenom den illusion ni lever i, men era känslor och den kärlek som ni återigen är kopplade till, kommer inte att lämna er i något som helst tvivel om sanningen. Sanning bär på en mycket blandad energikänsla för många av er, för så många gånger lyssnade ni till något som visade sig vara raka motsatsen.

Alla bär på sin egen version av sanningen eftersom vi ser den som ett invecklat paket av information och erfarenheter samt känslor, som vägleder oss till att uppfylla våra önskningar. Önskemål är ett annat ord som kan skapa förvirring inom ditt föränderliga sinne, och vi ser det som ett uttryck för själen som förenar alla till de nödvändiga upplevelserna. Vi vet att ert samhälle, som existerat under så många århundraden, har försökt begränsa folkets önskningar. Men nu är ni fria att stiga ut ur dessa begränsningar, som fortfarande existerar, och låta era önskningar växa till fullo och leda er fram till sanningen om er själva.

Hungarian -- SaLuSa 2013. november 19.
SaLuSa / 2013. november 19.

MADAD közvetítése
Készen álltok, hogy megmerítsétek magatokat a SZERETET egy mélyebb érzésébe, ami körbeöleli lényeteket, amint a magasabb valóságba helyezitek át magatokat? Most ez a SZERETETENERGIA változtat meg benneteket, és minél többet engedtek be belőle, annál jobban fogtok az új élménytartalmak iránya felé vonzást érezni. A SZERETET beengedése azt jelenti, hogy oly módon tekintetek önmagatokra, mint akik valójában vagytok és elfogadjátok mindazt, amit egész lényetek teremt és adhat– megértve mit jelent önmagatok és mások SZERETETE. Testetek minden része, minden emlék, minden gondolat megteremti az Egységet a lelketekkel, a tudatotokkal, aminek az volt a kívánsága, hogy fizikai formában nyilvánuljon meg, ily módon téve megtapasztalhatóvá az élethelyzeteket, amik tökéletes módon elvezetnek arra a pontra, ahol időközben tartózkodtok. Ez a SZERETET olyan mély betekintést nyújt, ami – bölcsességetekkel együtt – kinyerhettek tapasztalataitokból; és ha kinövi magát ebből a megértés, akkor minden nagy fajsúlyú tapasztalatot és az azzal egybekötött emlékeket és gondolatokat elengedhettek és szabaddá tehetitek magatokat az Új számára.

Hungarian -- SaLuSa 2013. november 15.
SaLuSa / 2013. november 15.

MADAD közvetítése
Minél jobban felkészítitek magatokat a magasabb valóságba való átmenethez, annál jobban élitek meg azok erőteljes energiáit, hátrahagyva az időbeli korlátokat. Néha az a benyomásotok, mintha az emberek és a dolgok a megszokottnál gyorsabban mozognának, méghozzá akkor, amikor álomból vagy egy mély meditációból ébredtek, amiben a magasabb valóságok időáramlatához kapcsolódtatok. Ez egy meglehetősen jó betekintést nyújt az ottani finoman áramló életről – nélkülözve az eddig megszokott sietséget és a hajszoltságot, amiből „visszakapcsoltok egy fokozatot”, ha dolgos napi rutinotok a végéhez ér. Ez megmutathatja, hogy a magasabb valóságok zónájába való belépéssel, ahol „nem létezik az idő”, teljesen természetes módon „kapcsoltok vissza” és mindenben addig lelitek örömötöket, amíg csak szeretnétek. Itt nem kell aggódnotok, hogy valamely élményről „lekéstek”, mert ott az élet arról szól, hogy amit kiválasztottatok magatok számára, azt a lehető legmélyrehatóbban éljétek meg és utána egy újabb tapasztalat felé forduljatok, ha az előtte lévőt egészen lezártátok. Tudatában lenni, hogy saját élettapasztalataitokról nem „késhettek le”, segíteni fog, hogy hozzászokjatok ezekhez a nagy változásokhoz. 

German -- SaLuSa – 26.November 2013


SaLuSa – 26.November 2013Wir wissen, dass das Hinhören auf die Stimme eures eigenen Herzens euch allmählich ein angenehmes Gefühl geben kann, und statt anfänglicher Zweifel wächst ein Gefühl des Vertrauens in die so gewonnenen Informationen, denn immer wenn ihr nach Bestätigung einer Informationen suchtet, die ihr auf diesem Wege erhieltet, traf sie auch ein. Nicht, dass ihr, als immerwährende Seele, diese Bestätigung benötigen würdet, aber euer Verstand ist es, der nach sichtbaren Beweisen sucht, denn er ist so programmiert. Euer Gemüt lässt alle alten Denkmuster los, denn sie können einfach nicht mehr Schritt halten mit der Geschwindigkeit des LICHTS, das in euch zirkuliert und euer gesamtes Körper-System durchströmt. Zuweilen scheint es nicht einfach zu sein, diese Illusion zu durchschauen, aber eure Empfindungen und eure LIEBE, mit der ihr nun wieder verbunden seid, werden keine Zweifel in euch zurücklassen. Die Wahrheit trägt für Viele unter euch sehr gemischte Gefühls-Energien in sich, denn sehr oft hört ihr etwas, was sich widersprüchlich darstellt.

Norwegian -- SaLuSa 26.november, 2013


SaLuSa 26. november, 2013Vi vet at dere begynner å føle dere mye mer komfortable med å lytte til hjertet deres, og til tross for noe tvil i begynnelsen, så øker følelsen av tillit til informasjonene derfra fordi hver gang dere søkte bevis for noe av informasjonen som dere mottok på denne måten, så fant dere det. Det er ikke slik at deres evige Sjel har behov for dette, men hjernen deres krever tydelige bevis ettersom den ble programmert til det. Sinnet deres er i ferd med å gi slipp på alle gamle mønstre som rett og slett ikke kan holde følge med hastigheten til Lyset som sirkulerer inni dere og flommer gjennom alle kroppens systemer. Noen ganger er det kanskje ikke så enkelt å gjennomskue denne illusjonen dere lever under, men de følelsene og den Kjærligheten dere er koplet til vil ikke etterlate noen tvil om hva som er sannheten. Ordet sannhet bærer i seg blandete følelsesenergier for mange av dere, fordi dere så mange ganger har blitt fortalt ting som senere viser seg å være stikk motsatt.

English -- SaLuSa 26.11.2013

Sunday, November 24, 2013

Turkish -- SaLuSa (Yıldızlardan Bir Dost) 22.11.2013


SaLuSa (Yıldızlardan Bir Dost) 22.11.2013Yılın bu zamanı genelde diğerlerini daha sevgi dolu şekilde düşündüğünüz zamanlardır. Yeni yıla yeni umutlarla ve dileklerle başlarken daha az stresli anlar deneyimlersiniz ki bu dilekler yıl ilerledikçe yavaşça kaybolurlar. Bu yıl sonu birçoğunuz için aynı olmayacaktır ve biz sizin bunu çoktan hissetmeye başladığınızı biliyoruz. İçinizde alışılmış hediyeler verme ve böyle hediyeleri alma arzusu yoktur. Farkına varıyorsunuz ki aile üyelerinize ve diğerlerine verebileceğiniz en büyük hediye Sevginizdir, koşulsuzca olan, ve onlara kendi yollarını bulmakta edeceğiniz yardımlardır. Birçoğunuz içinizde ve etrafınızda var olan Işığı kutlamanın eski yöntemlerine daha fazla bağlı kalmaya gerek olmadığını hissediyorsunuz. Hazır olanlarınız şükranlarını yüksek realitelere adım atarak ifade edip kutlayacak ve almaya hazır olanlara daha fazla sevgi yollayacaklardır. Onlar diğerlerinin seçim yapabilecekleri birçok yeni olasılığı açacaklardır.

Saturday, November 23, 2013

Hebrew -- SaLuSa 22.11.2013
SaLuSa  - מיום 22   בנובמבר 2013

תקופה זו של השנה הייתה בדרך כלל תקופה בה התחלתם לחשוב על האחרים בדרך יותר אוהבת ואתם חוויתם פחות רגעי לחץ, עד שהתחלתם שוב שנה חדשה עם תקוות ורצונות שנעלמו באיטיות כשהשנה חלפה. סיום זה של השנה עבור רבים מכם לא יהיה אותו הדבר, ואנו יודעים שאתם כבר מרגישים זאת. אין רצון בתוככם לתת מתנות רגילות ולצפות למתנות מעין אלה בתמורה. אתם הבנתם שהמתנה הגדולה ביותר שאתם יכולים לתת לכל חברי משפחתכם הנוכחית ולאחרים זו אהבתכם, הזורמת ללא תנאי לליבם ומסייעת להם בדרכם. רבים מכם מרגישים שאין יותר את הצורך הקיים להתחבר לדרך הישנה של חגיגה בשל האור הנוכח בתוככם ומסביבכם. אלה אשר מוכנים, יחגגו ויביעו תודות בדרך החדשה באמצעות כניסה לתוך המציאויות הגבוהות יותר שלהם ובאמצעות שליחה של אפילו יותר אהבה לכל מי שמוכנים לקבלה, והם יפתחו הרבה יותר אפשרויות כך שהאחרים יוכלו לבחור מהן.

Portuguese from Brazil -- SaLuSa 22. 11. 2013


stock photo : Brazilian flag butterfly flying, isolated on white background
SaLuSa 22.11.2013  Esta época do ano é geralmente o momento quando você começa a pensar nos outros de forma mais amorosa e experimenta momentos menos estressantes até que novamente começa o ano novo com esperanças e desejos que lentamente desaparecem a medida em que o ano passa. Este final do ano para muitos de vocês não será igual, e nós sabemos que já sentem isto. Não há dentro de você o desejo de dar os habituais presentes esperando recebe-los em troca. Já percebeu que o maior presente que poderão dar a todos os seus familiares atuais e todos os outros é o seu Amor, que flui de forma incondicional de seus corações para ajudá-los em sua própria maneira. Muitos sentem que não há mais a necessidade de se manter na velha maneira de celebrar a Luz presente dentro e ao redor de você. Aqueles que estão prontos vão comemorar e expressar seu agradecimento neste novo caminho seguindo dentro de suas realidades mais elevadas e enviando mais Amor a todos que estão prontos para recebê-lo, abrindo mais possibilidades para os outros escolherem.

Ukrainian -- SaLuSa 22.11.2013
Ukrainian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15315535SaLuSa 22.11.2013 


Цей час вашого року був зазвичай часом, коли ви починали думати про інших з більшою любов’ю і ви відчували менш напружені моменти до тих пір, поки ви знову не розпочинали новий рік з надіями і бажаннями, які повільно зникли минулого року. Цей кінець року для багатьох з вас не буде таким, і ми знаємо, що ви вже відчуваєте це. У вас немає ніякого бажання дарувати звичайні подарунки і чекати таких же подарунків у відповідь. Ви усвідомили, що найбільший подарунок, який ви можете подарувати усім членам вашої сім'ї і іншим, - це ваша Любов, яка беззастережно тече до їх сердець і допомагає їм на їх власному шляху. Багато хто з вас відчуває, що нема більше потреби в існуванні старого шляху святкування Світла присутнього у вас і навколо вас. Ті, хто готовий буде святкувати і виражати вдячність в новий спосіб з входом їх у вищі реальності і з посиланням навіть більшої Любові усім, хто готовий її отримати, то вони відкриють більше можливостей для вибору інших.

Friday, November 22, 2013

Mandarin -- 【银河联邦】【SaLuSa】2013年11月22日信息
银河联邦】【SaLuSa20131122日信息每一天你的振 每年的这个时候通常都是你开始更加有爱地思考他人的时候,你经历较少的紧张时刻直到你再次开始伴随着希望与愿望缓慢地消声灭迹(随着时间的推移)开始新的一年。今年的结尾对你们许多人来说并不会相同,我们知道你早已感觉到。在你之内没有渴望去给予平常的礼物并期待回赠。你已经意识到可以给予你家人和其他人最好礼物就是你的爱,无条件地流入他们的心,一路上帮助他们。你们许多人感到没有必要再依附于旧的庆祝方式---庆祝光存在于你之内和周围。那些准备好的人会在新的方式中庆祝和表达感谢,伴随着步入他们的更高现实,发送更多的爱给予准备好接收的人,他们会打开更多的可能性让他人去选择。

伴随着这些可能性存在于人类集体的头脑中,那些会觉醒或者会完成他们觉醒进程的人,在你们以后的时间,会选择最好的道路,并添加自己的渴望,根据他们的生活目标,这样每个人都会体验一条独特的扬升道路。每个人都会感到强烈的指引力量,让他们实现自己的选择和渴望。不会有需要跟随他人,除非是他们的选择,所有的人都会感到巨大的力量(自由所带来的),这会带来伟大的理解只有自己能为自己的人生体验负责,指责他人不再存在,不再创造仇恨和愤怒。和谐与平和会盛行,内在世界和外在世界,这会被放入更高现实的集体体验,伴随着强烈的人类意志。

Slovak -- SaLuSa 22. novembra 2013

Slovakian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15126164SaLuSa, 22. novembra 2013


Toto obdobie Vášho roka bolo zvyčajne časom kedy ste začali myslieť na ostatných viac milujúcim spôsobom a prežívali ste menej stresujúce momenty až pokým ste znovu nezačali nový rok s nádejami a želaniami, ktoré sa postupne vytrácali ako rok ubiehal. Tento koniec roka nebude rovnaký pre mnohých z Vás a my vieme že to už cítite. Neexistuje vo Vás túžba dávať zvyčajné dary a následne tiež takéto dary očakávať. Uvedomili ste si že najväčší dar aký môžete dať všetkým členom Vašej terajšej rodiny a všetkým ostatným je Vaša Láska, bezpodmienenčne prúdiaca do ich sŕdc a pomáhajúca im na ich vlastnej ceste. Mnohí z Vás cítia že už viac neexistuje tá potreba pripájať sa k starému spôsobu oslavy Svetla ktoré je prítomné vo vnútri a okolo Vás. Tí ktorí sú pripravení budú oslavovať a prejavovať vďaku novým spôsobom so vstupom do svojich vyšších realít a s posielaním ešte väčšieho množstva Lásky všetkým ktorí sú pripravení ju prijať a oni tiež otvoria mnoho ďalších možností pre ostatných aby si z nich vybrali.

Slovak -- SaLuSa 19. novembra 2013

Slovakian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15126164SaLuSa, 19. novembra 2013


Ste pripravení byť ponorení do hlbšieho pocitu Lásky, ktorý Vašu bytosť okamžite obklopí keď vstúpite do svojej vyššej reality. Táto energia Lásky Vás teraz mení a čím viac ju necháte vstúpiť dnu, tým viac budete priťahovaní k svojim novým skúsenostiam. Nechať Lásku vstúpiť dnu znamená pozerať sa na seba na takých akými skutočne ste a akceptovať všetko čo tvorí celú bytosť s pochopením ktoré Vám Láska voči sebe samým a ostatným dáva. Každá časť Vášho tela, každá spomienka a myšlienka vytvára jednotu s Vašou Dušou, s Vaším vedomím ktoré si želalo mať fyzickú formu a prežiť situácie počas tohto života aby Vás dokonale viedli do momentu v ktorom sa teraz nachádzate. Táto Láska Vám dáva hlbší pohľad na Vaše skúsenosti a umožňuje Vám získať z nich viac múdrosti a keď toto pochopenie príde, môžete nechať tie ťažké skúsenosti s prislúchajícimi spomienkami a myšlienkami odísť a oslobodiť sa úplne pre to Nové.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un